Udvikling og implementering af tværfagligt undervisningsmodul
Sidste efterår modtog STAK sammen med VIA University College en bevilling som gjorde os i stand til at tage hul på vores vision om at udvikle et tværfagligt undervisningsmodul, der kan samle alle STAKs gode erfaringer med projektsamarbejde på tværs af fagligheder, uddannelser og institutioner til et praksisorienteret undervisningsformat.

I forbindelse med udviklingen af modulet afholdte vi i vinteren 2018 et pilotforløb på undervisningsmodulet som hed PÅ TVÆRS. PÅ TVÆRS fungerede som en indledende test af STAKs visioner for undervisningsformatet og tværfagligt samarbejde mellem studerende på videregående uddannelser. Over 4 sessioner formåede PÅ TVÆRS at samle 17 studerende fra 11 forskellige aarhusianske videregående uddannelser til ide- og projektudvikling i innovationen- og tværfaglighedens tegn.
Pilotforløbet modtog mange positive tilbagemeldinger fra de deltagende studerende, der blandt andet udtrykte, at PÅ TVÆRS havde gjort dem "[…] bedre i stand til at tænke udenfor boksen" og givet dem "[…] lyst til og mod på at iværksætte projekter på egen hånd"
Som opfølgning på pilotforløbets succesfulde afvikling, er det nu STAK's vision at knytte undervisningsmodulet mere permanent til uddannelsessystemet og ideelt set udvikle et valgfagsformat, som giver ALLE studerende fra samtlige af Aarhus' uddannelsesinstitutioner mulighed for prøve kræfter med tværfaglig innovation, entreprenørskab og iværksætteri.

Den første drejebog fra udviklingen kan findes her: (SÆT-I-VÆRK, modul i tværfaglig innovationsproces) http://eiu.dk/materialer-fra-nye-undervisningsforloeb

I tæt samarbejde med VIA University College er undervisningsmodulet nu under videre udvikling og håbet er, at formatet, udover valgfagsformatet, også vil kunne finde implementering som et Summer School kursus for studerende på de videregående uddannelser.