PÅ TVÆRS
I efteråret 2018 inviterede STAK aarhusianske studerende fra samtlige videregående uddannelser i Aarhus til at deltage i et hands-on tværfagligt workshopforløb med særligt fokus på innovation, kreativitet og iværksætteri. Formålet med PÅ TVÆRS var at lade de studerende udforske og styrke deres egne kompetencer i et tværfagligt fællesskab med højt til loftet og plads til eksperimentering. Vores motivation for dette workshopforløb var især at understrege, at kreativitet, innovation og entreprenørskab ikke tilhører én bestemt uddannelse eller type studerende, men eksisterer i alle fagligheder!
24 seje studerende fra hele 11 forskellige fagligheder blev stillet en case fra Frontløberne, der lød på at undersøge hvordan Black Box 2.0 kunne fungere som udgangspunkt for en mere inkluderende og tværfaglig studieby.

Over 4 onsdags-sessioner afholdte vi en række idégenereingsworkshops, hvor de studerende samarbejdede på tværs af fagligheder for at løse problemstillingen stillet af Frontløberne.

På 2. session var hovedtemaet "Motivation"! Her var vi så heldige at få besøg af Lektor Susanne Østergaard fra Erhvervsakademiet Aarhus, der med udgangspunkt i sit forskningsprojekt fortalte om motivationens mange facetter. Som supplement til denne session fik vi besøg af de seje piger, Anne og Anna der har stiftet organisationen RAA Aarhus. Her fortalte de blandt andet hvordan de, på trods af travle studier, fandt motivation til at opstarte og udvikle deres virksomhed.

Med hovedtemaet "Fra tanke til handling" fik vi ved 3. session besøg af professor Peter Gall Krogh fra Aarhus universitet, der fortalte om social innovation. I forlængelse heraf troppede de to seje gutter, Kristian og Kristian fra Virtual VR op og fortalte om deres vej fra idé til velfungerende virksomhed.

Workshoppen kulminerede ved forløbets 4. session, hvor de studerende fik mulighed for at fremlægge deres idéer og koncepter for STAK, Frontløberne og en repræsentant fra VIA. Vores seje studerende fremlagde designidéer til udvikling af Black Box 2.0 og et eventkoncept, der allerede har haft sit første testrun!