Eksperimentarium for
kreativitet, innovation og viden
I STAK arbejder vi benhårdt på, at aarhusianske studerende skal have de bedste muligheder for at føre egne idéer og projekter ud i livet. Derfor har vi indgået et samarbejde med Frontløberne om et projekt i deres hus – mere specifikt Blackbox på Sydhavnen. Sammen vil vi skabe et eksperimentarium for kreativitet, innovation og viden, hvor byens studerende kan samarbejde med andre studerende og de kreative erhverv.

Rummet skal danne rammerne for, at studerende kan udvikle ideer, netværke, eksperimentere, skabe og få en fod inden for døren i det innovative miljø. STAK ønsker, at rummet skal være et kreativt rum for eksperimentering, der skaber talentudvikling på baggrund af tværfaglighed og kreativt samspil. Vi vil danne grobunden for, at Aarhus' studerende kan videreudvikle deres kompetencer på tværs af uddannelsesinstitutioner.

Projektet vil ydermere bidrage til, at Aarhus og regionen bliver endnu mere attraktiv for studerende og de kreative erhverv. Huset vil fungere som en fysisk ramme, hvor der vil være mulighed for både at møde op, arbejde på og udvikle egne projekter, men også at stikke hovedet indenfor og finde et projekt, som man kan blive en del af. Derudover vil projektet også bestå af regelmæssige workshops, hvor studerende og de kreative erhverv kan mødes over relevante aktiviteter, forløb og oplæg.