Bagom Aarhus 2017: 2017-projekterne på studietur til Bruxelles

Mød Jens-Ulrik fra RETHINK Folk Music 2017, der fortæller om vejen fra at være studerende til at få sit første rigtige job som projektleder i et Aarhus 2017-projekt. Jens-Ulrik giver dig et indblik i, hvad Kulturby betyder for Aarhus i et europæisk perspektiv.
Hej! Mit navn er Jens-Ulrik Kleemeyer.

Jeg har fra 2005 læst på Aarhus Universitet: Musikvidenskab, Begivenhedskultur og Oplevelsesøkonomi. I april 2014 blev jeg færdiguddannet, og et lille halvt år senere startede jeg i min første og nuværende stilling: projektleder for det strategiske Aarhus 2017-projekt, RETHINK Folk Music.

Aarhus 2017 fordi...
Den dag vi vandt titlen som europæisk kulturhovedstad 2017, husker jeg tydeligt. Oppe på oplevelsesøkonomi var der klar besked fra underviserne Dorthe Refslund Christensen og Britta Thim Knudsen: "Nu vil der garanteret være massevis af arbejde til jer, når I bliver færdige!". Kulturhovedstadsprojektet må da også ses som en appelsin i turbanen for enhver nyuddannet kulturinteresseret humanist. Og Dorthe og Britta fik ret.

I første omgang var det mest interessante ved at blive en del af Aarhus 2017-familien, at få mulighed for at være med til at identificere, udforme og udvikle friske, meningsfulde og forhåbentligt nyskabende projekter og brands under den store Aarhus 2017-paraply.

Som projektleder i RETHINK Folk Music fik jeg oveni købet muligheden for at arbejde inden for et felt bestående af musikformidling, event-planning og kulturel udveksling af både melodier og interesserede elever. Musikvidenskab, Begivenhedskultur og Oplevelsesøkonomi - jeg havde fuld plade!

Jeg blev hurtigt betaget af folkemusikkens umiddelbarhed og energi, og kunne se mange muligheder for at skabe nye samarbejder både lokalt, regionalt, men også tværkulturelt og internationalt. Målgruppen var børn og unge, så musik- og kulturskolerne var centrale partnere og samarbejderne med deres lokale museer var oplagt. For hvem har mere erfaring med at formidle lokal kulturarv og kulturhistorie på levende og engagerende måder end lokalarkiverne og regionens historiske museer?

Musik- og kulturskoleelever og lærere i vores partnerbyer begyndte at grave efter lokale melodier. Det var ikke altid lige let at finde materiale, men de lokale melodier begyndte dog lige så stille at pible frem, bl.a. med hjælp fra museerne. Melodierne blev gentænkt, og til sidst begyndte de at vandre. Fra by til by. Fra land til land. Næste skridt var at lade eleverne mødes, så også de begyndte at vandre og at samles til vores arrangementer og camps. Næste år kulminerer det hele i en stor folkemusik-festival på Himmelbjerget i slutningen af juni 2017.

Jeg kom efterhånden længere og længere ind både i projektet, i folkemusikmiljøet, i tallene, i det administrative, i musik- og kulturskole-verdenen, samt i de kulturpolitiske værdier som 2017-projektet overordnet lægger vægt på; Bæredygtige og inkluderende samarbejdsprojekter, der selv vil kunne stå oprejst - også efter 2017. Det gav god mening at løfte blikket og undersøge eksisterende relevante europæiske netværk og de tilhørende støttemuligheder.

"Central Denmark er betalt af 2017 til at rådgive 2017-projekterne med at identificere og styrke deres europæiske potentiale. Til dette kører CDEU deres eget projekt for os kulturaktører, som de kalder Genvej til Europa"
På studietur til Bruxelles..
Det førte til et godt samarbejde med Lone Leth Larsen fra Central Denmark Europe, kaldet CDEU. Lone hjalp os med at skrive en solid og partner-orienteret Erasmus+-ansøgning. Ansøgningen gik igennem, og det var også Lone, som inviterede mig med på den aktuelle studietur til Bruxelles.

Central Denmark er betalt af 2017 til at rådgive 2017-projekterne med at identificere og styrke deres europæiske potentiale. Til dette kører CDEU deres eget projekt for os kulturaktører, som de kalder Genvej til Europa. Målet for Genvej til Europa, og dermed også for vores studietur her, er at give midtjyske kulturaktører konkret viden om forskellige relevante og brugbare tiltag i EUs mangefacetterede kulturindsatser, samt lade os møde hinanden og danne netværk, som ville kunne lede til fremtidige tværkulturelle samarbejdsprojekter.

Vi fik i denne omgang da også lejlighed til at sætte ansigter på ligesindede både danske, tjekkiske, belgiske, italienske og tyske kolleger, som dagligt arbejder med kultur på det europæiske plan. Studieturen skulle altså åbne vores øjne for at tænke vores forskellige egne virker ind i en større europæisk sammenhæng. To meta-amerikanske citater gik igen i løbet af de 48 timer vi var i Bruxelles; "Ask not what Europe can do for you, but what you can do for Europe", samt den mere aktuelle og mere spydigt klingende "Make Europe great again!"

På turen blev jeg (som altid) behandlet ligeså gavmildt og seriøst, som de andre deltagende "studiekammerater", på trods af at jeg trak både alders- og erfaringsgennemsnittet ned. Udover et par deltagere fra 2017-administrationen og jeg selv, bestod truppen i denne omgang af en bred palet af midtjyske ledere fra forskellige kulturinstitutioner samt både kommunale og regionale kulturafdelinger. Den Jyske Opera, Region Midt, DOKK1 og Performing Arts Platform var bl.a. til stede for at nævne et par stykker. Ca. 25 var vi i alt. Der var for mig både nye ansigter, men også flere jeg allerede kendte fra arbejdet med folkemusikprojektet.

Hvor er Aarhus 2017 på vej hen?
Man skal synes emnerne er spændende, for ikke at føle sig en smule lille og ubetydelig på en tur som denne.

Der er fra Central Denmarks side lagt op til store ambitioner på vegne af både enkeltpersoner, institutioner, organisationer, men også på det højeste EU-politiske plan. Kulturen er vigtig at styrke og værne om (i alle sine afskygninger), som et middel til både integration, rummelighed, øget forståelse, det generelle befolkningsmæssige "wellbeing" og i sidste ende som forudsætning for økonomisk vækst. Nogle interessante tal, blev præsenteret: I Frankrig omsætter kultursektoren for næsten ligeså meget så meget som bilindustrien. Og i Tyskland bruges der årligt 12 milliarder på kulturområdet...
Det blev tydeligt at arbejdet med at styrke Europas kultur (kulturer) ville kunne hjælpe til at mildne de udfordringer: Flygtningekrisen, frygten for det ukendte, oplysning om klimakrisen og en generel voksende mistillid til politikere og medier, for at nævne et par stykker. Igennem kulturudbud kan vi give vores borgere (os) mulighed for at dykke længere ned i vores måde at forstå os selv, vores reaktionsmønstre og omverdenen på. Kulturen skal give os denne dybere forståelse og samtidig en bredere palet af positioner og kulturelle ytringer, til at udtrykke os med - både i dagligdagens menneskelige møder, som jeg kalder "i meatspace", og bestemt også online.

EU forstår dette. De arbejder fx med det under overskriften "The Digital Shift". Tyskland og Frankrig, forstår allerede hvor vigtigt det er at satse på en stærk og inkluderende kultursektor. Der vil i den kommende tid være en øget fokus på dette, og der er mange sultne legekammerater derude i det europæiske, hvis man bare ved, hvor man skal lede. CDEU og de danske kulturinstitutter er et godt sted at starte.

// Jens-Ulrik, RETHINK Folk Music 2017